Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Sebelumnya

Tahun PDF
Daftar Laporan
Laporan Tahunan 2022 PDF version 19.68 MB
Laporan Tahunan 2021 PDF version 65.23 MB
Laporan Tahunan 2020 PDF version 26.80 MB
Laporan Tahunan 2019 PDF version 24.99 MB
Laporan Tahunan 2018 PDF version 168.32 MB
Laporan Tahunan 2017 PDF version 13.43 MB
Laporan Tahunan 2016 PDF version 8.08 MB
Laporan Tahunan 2015 PDF version 9.43 MB
Laporan Tahunan 2014 PDF version 14.26 MB
Laporan Tahunan 2013 PDF version 18.19 MB
Laporan Tahunan 2012 PDF version 17.04 MB
Laporan Tahunan 2011 PDF version 12.64 MB
Laporan Tahunan 2010 PDF version 8.79 MB
Laporan Tahunan 2009 PDF version 7.30 MB
Laporan Tahunan 2008 PDF version 4.77 MB
Laporan Tahunan 2007 PDF version 6.63 MB